Chung Chìa:

Để tạo thuận tiện cho quý khách tại gia đình với nhiều ổ khóa bao gồm khóa cửa chính hoặc khóa móc treo cửa sắt ...vv. Bạn chỉ cần một chìa có thể mở được mọi cánh cửa, điều này không những tạo sự gọn nhẹ cho bạn (không phải mang theo mình chùm chìa khóa to) mà còn vô cùng hữu dụng khi xảy đến những sự cố khẩn cấp tại gia đình.

 

Cũng như vậy đối với môi trường Doanh nghiệp hay tòa nhà có nhiều hệ thống cửa, lãnh đạo hay quản đốc các cấp có thể dùng chìa chủ để mở mọi cánh cửa trong mọi tình huống khẩn cấp.

 

Với công nghệ số hóa và cơ khí tiên tiến, các sản phẩm khóa ABUS có tính năng tạo hệ thống Key alike và Master key.

 

Key alike: Nhiều ổ khóa khác nhau hay lõi khóa khác nhau có thể dùng chung chìa

Master Key: Mỗi khóa có chìa riêng nhưng chìa chủ có thể mở được mọi ổ khóa. Chìa chủ có nhiều cấp.

MasterKey:

Master Key: Mỗi khóa có chìa riêng nhưng chìa chủ có thể mở được mọi ổ khóa. Chìa chủ có nhiều cấp.

 
 
 

Sản phẩm

Danh mục không có sản phẩm