Cơn ác mộng của kẻ trộm

 

Dòng khóa cao cấp huyền thoại ABUS Granit™ đã được thiết kế căn cứ vào những yêu cầu về chuẩn mực an toàn của các hãng bảo hiểm Thụy Điển, nơi được biết đến với những tiêu chuẩn cao nhất trong ngành an ninh tại Châu Âu.

 

Đồng thời, ABUS Granit™  cũng thỏa mãn các yêu cầu của Hệ thống Tiêu chuẩn khắc nghiệt CEN  của Châu Âu  tương tự như vậy.