ABUS Khóa Chữ U:

Khóa Chữ U là kinh điển khi nói đến bảo vệ xe máy và vì lý do sản phẩm tốt. Các vật liệu rắn và không có bộ phận chuyển động bên ngoài các cơ chế khóa là một điểm khởi đầu tuyệt vời cho sức đề kháng mạnh mẽ nhất. Nhiều thập kỷ kinh nghiệm với khóa chữ U đã làm cho chúng tôi vào các chuyên gia trong việc sử dụng hiệu quả nhất có thể có của các vật liệu và công nghệ độc đáo, và do đó trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu của khóa chữ U.