KHÓA DÂY CÁP XE ĐẠP XE MÁY 894/85 EC

Đặc tính kỹ thuật: 

  • Thân khóa bằng cây cáp mềm đường kính 10 mm, chống cắt.
  • Dây khóa bọc ống nhựa mềm
  • Loại chìa: Chìa vi tính (Dimple key) với trục côn chắc chắn
  • Số lượng chìa tiêu chuẩn: 02
  • Độ dài 85cm  khiến khóa trở nên đa dụng giúp cột xe vào những vật cố định
  • Kèm gá treo để mắc khóa vào phương tiện